V této prezentaci jsou užity fotografie autorů:  Bárta Štěrba, Jan Štěrba, Petra Ouhrabková, Vladimír Steiner 

 

 

   ooooooo

 

 

oooooooooooooooo   

 

 

 

  

O programu ŠPERK VETENGL SHOW by se dalo napsat mnoho dalších zajímavostí a komentářů a uveřejnit  mnohé další  fotografie.
Předem děkuji, pokud Vás  zdejší prezentace inspiruje  k zaslání svých nápadů a připomínek.    vsteiner@seznam.cz 

 

 

 . . . .   A TAKOVÝ JSME MĚLI PLAKÁT: