Celou sobotu dne 17. září 2016  probíhalo  v Kozojedech  dlouho připravované a očekávané setkání rodáků obcí Kozojedy, Borek, Břízko, Lednice a Robčice.  Z daleka široka se po deseti letech opět sjelo množství  hostů, kteří mají své kořeny  ve zdejším kraji a jmenovaných obcích.   Celý den doprovázel bohatý kultruní program.  Obsáhlejší text o setkání rodáků  je uveřejněn v Kozojedských novinách  číslo 16-4,  který si můžete  přečíst a prohlédnout  ve zmíněném čísle.  Všchna čísla novin jsou součástí našeho weu.    Celá, organizačně i programově náročna,  akce byla velmi zdařilá  navzdory  nepříznivému  počasí,  které přivítalo ůčastníky  silným deštěm.