Pořádání naučných přednášek je již tradiční součástí činnosti Kulturního spolku Kozojedy. Je vedeno snahou přiblížit širšímu okruhu návštěvníků (posluchačů) zajímavá témata z různých okruhů společenského a kultrurního života kolem nás. Vychází z přesvědčení, že i ve skromných podmínkách, přes veškeré  technické, organizační i finanční potíže, lze připravit akce, které v současné době uspěchaného mediálního humbuku, připomenou všem účastníkům letité kulturní tradice českého venkova.  Zejména v dnešní elektronické, computerové a digitální době, která mnohým konzumentům  svazuje a ohraničuje vnímání světa a vlastní existence na mačkání mobilního telefonu a lízání počítačové obrazovky, je třeba připomínat generační poselství minulosti jako odkaz k udržení přítomnosti i budoucnosti.