V intervalu několika let se opakuje  stále stejný  záplavový scénář.  Přívaly deště spadnou  nad obcí ze severozápadního směru na sjednocené lány  zemědělských monokultur  a zaplaví obec přívaly vody  a bahna.   Zdá se, že veškerá možná opatření konaná obcí k odvrácení těchto pohrom selhávají a zcela se míjejí účinkem.