Kozojedy leží  v severovýchodní části bývalého okresu Plzeň-sever, 9 km jihovýchodně od  Kralovic. V administrativní správě obce jsou osady a vesnice Borek, Břízsko, Lednice a Robčice.

Průměrná  nadmořská výška 355 m. Území je na hranici přírodních parků Horní Berounka a Rohatiny. 2 km jižně od vsi se vlévá řeka Střela do Berounky. Kozojedy sousedí na severu s vesnicí Brodeslavy, na severovýchodě s hospodářským dvorem Rohy a vsí Bohy, na jihu za řekou s Liblínem, na jihozápadě s Borkem a na severozápadě s Lednicí. Obec je součástí Mikroregionu Dolní Střela.

 

Název obce Kozojedy  je v seznamu obcí uveden 4x:

Kozojedy - okres Rakovník

Kozojedy u Kostelce nad  Černými Lesy – (okres Praha-východ)

Kozojedy u Žlunic (okers Jičín)

Kozojedy u Kralovic  - okres Plzěň sever

(Zdroj:  Číselník obcí  ČSÚ)

 

 

 

OBECNÍ   ÚŘAD

    

Sídlo - adresa:  Kozojedy č.p. 100    PSČ:  331 41

Telefon:    373398232    373398235         Fax:   373398232

E-mail:      obec.kozojedy@quick.cz

WWW:      http://www.obeckozojedy.eu

Identifikační číslo (IČ):   00257931   Daňové  IČ (DIČ):     CZ00257931

 

Úřední hodiny:      Pondělí: 8:00-12:00 12:30-18:00
                             (od 16.00-18.00 přítomen starosta)

                             Středa: 8:00-12:00 12:30-16:00
                             (od 9.30-12.00 přítomen místostarosta

   (zdroj:  stránky obce)

 

   

KOZOJEDY  STATISTICKÉ  ÚDAJE

 

LAU 2 - Obec

kód

559041

název

Kozojedy

Obec s pověřeným obecním úřadem

kód

32061

název

Kralovice

Obec s rozšířenou působností

kód

3206

název

Kralovice

LAU 1 - Okres

kód

CZ0325

název

Plzeň-sever

NUTS 3 - Kraj

kód

CZ032

název

Plzeňský kraj

NUTS 2 - Oblast

kód

CZ03

název

Jihozápad

(Převzato z  ČSÚ  - klasifikace územních statistických jednotek)

 

Poznámky:  Název NUTS  je zkratka z francouzského pojmenování  (La Nomenclature des Unités Territoriales  Statistiques) a znamená česky řečeno  Klasifikaci územních statistických jednotek.  Zaváděním těchto termínů a klasifikací se Česká republika musí přizpůsobovat nařízením EU.  

Jednotlivé úrovně územních jednotek klasifikace CZ-NUTS jsou:

stát (NUTS 0) Česká republika administrativní jednotka

území (NUTS 1) území celé České republiky neadministrativní jednotka

oblast (NUTS 2) sdružené kraje neadministrativní jednotky

kraj (NUTS 3) kraje administrativní jednotky

Název   LAU   je zkratka  vycházející z anglického názvu  „Local Administrative Units“,  - jinak řečeno lokální administraivní jednotka.    Termín LAU byl zaveden proto, že  evropská klasifikave NUTS takzvaně "končí" na  úrovni  NUTS3 (v ČR kraje) a nižší územní členění je prý jednotně řešeno  právě systémem  LAU.  

(Vše výše citované  viz statistické zdroje - metodické materiály)


 

 

 

 

 

    

VSLEDEK VOLEB

    

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE KOZOJEDY  10.10. - 11.10.2014

Zdroj:  http://www.volby.cz

    

 

    

Zastupitelstvo:  obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách, které proběhly 10. a 11. října 2014.

 

SEZNAM ZASTUPITELŮ:

Josef Lomička - starosta

Dagmar Přibylová - místostarosta

MgA. Helena Štěrbová

Ing. Josef Michal

Bc. Marcela Píclová

Jiří Oliverius

Petra Ouhrabková

Mgr. Vladimír Hirt

Tomáš Zíka

Ladislav Jakeš

Vladimír Čech 

   

Složení výborů a komisí

   

Kontrolní výbor:

Ladislav Jakeš, předseda

Tomáš Zíka, člen výboru

Vladimír Čech, člen výboru

    

Finanční výbor:

Bc. Marcela Píclová, předseda

MgA. Helena Štěrbová,člen výboru

Petra Ouhrabková, člen výboru