Zahájení výstavy Stoleté proměny Kralovicka v Mariánské Týnici

Tematickou výstavu pod názvem Stoleté proměny Kralovicka měli čest a potěšení zahájit členové pěveckého sdružení Kozel. Prezentaci rozsáhlé fotografické dokumentace z mnoha obcí Kralovického regionu a samotných Kralovic připravilo Muzeum severního plzeňska v Mariánské Týnici.  Dne 10. září 2019 v 17:00 hodin zahájila vernisáž výstavy, pořádané s podti-tulem “Tvarosloví krajiny a jednotlivých lokalit Kralovicka za posledních sto let”, krátkým úvodem ředitelka muzea paní PhDr. Irena Bukačová.  Členové pěveckého sdružení Kozel pak uvedli ve dvou vstupech serie lidových písní chodského a západočeského folkloru. Závěrem zazněla recitace úryvku z Máchova Máje a zazněla vlastenecká píseň Čechy krásné, Čechy mé. Početné auditorium odměnilo pěvce dlouhotrvajícím potleskem.  

 

 

 

  

    

***********************************

*************************

 

 

 

 

 

Další informace zde

 

 

 

...