Kdysi dávno, jsem k fotografiím z vystoupení skupiny Harlet  připsal poznámku, kterou jsem  byl  později pod nátlakem  donucen vymazat.

Čas oponou trhnul a přesto si onu poznámku pamatuji a znovu ji zde uvádím . zněla zhruba  takto:

Závěrem odpoledne vystoupila rocková skupina Harlet, jejíž hřmění  nad Kozojedy překonalo i hřmění blížící se bouřky. 

 

vs